ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ "ครูชัย"

ภาพรวมของเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของชั้นเรียนนี้คืออะไร เขียนคำอธิบายหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจผลลัพธ์ที่ควรได้รับหลังจบภาคการศึกษานี้ คุณอาจเพิ่มรูปภาพของนักเรียนในปีก่อนๆ ห้องเรียนของคุณ หรือโครงงานของชั้นเรียนได้ที่ด้านล่าง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2563 : ครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
2564 - ปัจจุบัน : ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จังหวัดชัยภูมิ